Hướng dẫn tham gia nhận Airdrop Plasma Finance trên Coinmarketcap

 


Điều kiện tham gia nhận Airdrop từ Plasma Finance

Mọi người ai cũng có thể tham gia chỉ cần.

 • Đã có tài khoản Coinmarketcap.
 • Có tài khoản Binance và đã xác minh danh tính địa chỉ ở, giấy tờ tùy thân trên app (KYC)
 • Lưu ý là mỗi tài khoản chi được tham gia một lần.
 • Thời gian cho dự án Plasma Finance: Bắt đầu từ 06:59 sáng ngày 02/06/2021 đến cùng giờ ngày 11/06/2021 (theo giờ Việt Nam).
 • Chuẩn bị ID Binance
 • Chuẩn bị địa chỉ ERC-20 (Ethereum)
  
* Token sẽ được chuyển cỡ 2 tuần từ ngày 11/06/2021


Hướng dẫn chi tiết cách tham gia nhận Airdrop từ Plasma Finance



Bước 1: Vào trang CoinMarketCap để đăng nhập hoặc đăng ký rồi mới thực hiện Airdrop
Bước 2: Vào trang Learn & Earn, PlasmaFinance để xem video và trả lời

Bấm vào Learn more để học lần lượt 4 bài học




Học xong 4 bài học kéo dưới cuối cùng để tham gia trả lời câu hỏi, nhấn vào Take the quiz


Bước 3: Điền thông tin

I agree

Yes


Điền mail đã đăng ký Coinmarketcap




Điền ID Binace

Bước 4: Trả lời câu hỏi

Lần lượt các đáp án: 

 • All of the above
 • Liquidity Mining
 • You have to careful about fake data....
 • 1
 • All of the above
 • PPAY


Đáp án: All of the above




Đáp án: Liquidity Mining




Đáp án: You have to careful about fake data....




Đáp án: 1



Đáp án: All of the above



Đáp án: PPAY


Bước 6: Hoàn tất

Nhập địa chỉ ERC20




Xác thực




Thành công







Đăng nhận xét

0 Nhận xét