Cách lấy địa chỉ ERC-20 (Ethereum)

 


Metamask 

Bấm vào vùng khoanh đỏ để lấy địa chỉ ERC-20


Chưa cài đặt ví metamask: Xem bài hướng dẫn Link bài hướng dẫn nè

TrustWallet 

Bấm vào ethereumBấm vào sao chép địa chỉĐăng nhận xét

0 Nhận xét